Спiльна франко-українська програма пiдготовки магiстрiв
MBA «Бiзнес-Iнформатика»
(«Master of Business Administration – Магiстр Дiлового Адмiнiстрування)

 

Нагороди та досягнення

 • Відзнака A+ 2010 року французької Агенції з оцінювання наукових досліджень Франції (Agency for Evaluation of Scientific Research – AERES (France))
 • 2013: 1 місце в конкурсі «Підприємець-випускник університету Ліон2»
 • 2013, 2014 : SMBG Consulting Group – МБА «Бізнес-інформатика» – в ТОР 10 во Франції з Business Intelligence
 • Програма діє з 2005 року, за цей час 144 випускники отримали дипломи магістрів двох університетів, зараз навчається 42 студенти.

 

СПІЛЬНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА МВА «БІЗНЕС-ІНФОРМАТИКА»

готує фахівців міжнародного рівня в галузі інформатики, статистики, економіки, підприємництва. Професійна діяльність випускників спрямована на підтримку прийняття рішень, управління та організацію корпоративних інформаційних систем, реорганізацію та оптимізацію бізнесу. Важливою складовою програми є 6-місячне стажування та виконання реальних практичних проектів на підприємствах Франції.

Дисципліни навчального плану

 • Базові дисципліни
 • Економіка (мікро та макро)
 • Економіка підприємства
 • Бізнес-статистика
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Міжнародна економіка
 • Стратегічний менеджмент
 • Фінансовий аналіз
 • Управління персоналом
 • Операційний менеджмент
 • Управлінський облік
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Маркетинговий менеджмент
 • Основи права

Дисципліни спеціалізації «Бізнес-інформатика»

 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Web-програмування*
 • JAVA *
 • Об’єктно-орієнтований аналіз
 • DataWarehouse & OLAP *
 • Прогнозування *
 • Методи анкетування *
 • Теорія прийняття рішень
 • Аналіз даних (data mining)
 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • Французька мова
 • Ділове спілкування
 • Управління проектами *

Організація навчального процесу
120 ECTS (4 семестри = 2 роки)
3 семестри в ХНЕУ (Харкові за участі викладачів Університету Ліон-2)
1 семестр + стажування = 30 ECTS в ЛІОНІ
Програма складається з 4 семестрів, 3 з яких студенти навчаються у Харкові за участі викладачів з Університету Ліон-2, один семестр у Ліоні.

Академічний ступінь Магістр (з французької та української сторін)

Дипломи:

 • диплом магістра зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ;
 • диплом магістра зі спеціальності «Інформатика прийняття рішень та статистика в менеджменті» Університету Ліон-2.


Рівень доступу до магістерської програми
До програми приймаються кандидати, які мають ступінь бакалавра. Також приймаються особи, які мають повну вищу освіту та працюють. Заняття проводяться у вечірній час з понеділка по п'ятницю та у суботу.

Критерії зарахування студентів до програми
Відбір кандидатів проводить спільна франко-українська комісія, до складу якої долучаються представники Французького культурного центру, підприємств.

На яку кількість студентів розрахована програма французьких/українських/інших країн)
Програма розрахована на 30 українських студентів, є можливість участі 3-5 французьких студентів, які вивчають російську мову.

Партнери програми
Програма підтримується Міністерством іноземних справ Франції і регіоном Рон Альп; французько-українською асоціацією інновацій та передачі технологій; асоціацією прикладної статистики та математики; асоціацією «ІТ України», яка об’єднує велику кількість українських підприємств, що працюють у галузі інформаційних технологій; учасником асоціації випускників французьких освітніх програм.

Наше місцезнаходження:
ХНЕУ, Головний навчальний корпус,
аудиторії 403, 413, 420.

Перелік документів, що необхідні для зарахування в ХНЕУ:

 1. Заява на зарахування в ХНЕУ
 2. Копія паспорта громадянина України.
 3. Копія диплома бакалавра та додатку до диплома
 4. 4 фотокартки 3х4.
 5. Якщо Ви є студентом ХНЕУ – довідка з деканату про продовження навчання
 6. Копія ідентифікаційного коду.

Перелік документів, що необхідні для зарахування в Ліон-2

 1. Копія свідоцтва про народження з офіційним перекладом французькою мовоу (нотаріально завірено)
 2. 2 фотокартки, як на паспорт.
 3. Копія закордонного паспорта.
 4. Копія диплома бакалавра та додатку до диплома.Відповідальні за програму у ХНЕУ
Кафедра iнформаційних систем
Золотарьова Ірина Олександрівна
Свердло Тамара Олексіївна
E-mail: mba.bi.lyon.kharkiv@gmail.com

Кафедра економіки та маркетингу
Орлов Петро Аркадійович (завідувач кафедрою)
E-mail: kafedra_eim@mail.ru

Відповідальні за програму в університеті Ліон-2
prof. Jean-Hugues CHAUCHAT
E-mail: lean-hugues.chauchat@univ-lyon2.fr
prof. Jerome DARMONT
E-mail: jerome.darmont@univ-lyon2.fr